Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

στρέιντζ

έχω σκευτεί πολλέσ φορέσ πωσ αυτή η ζωή δεν είναι πραγματική αλλά
η συνέχεια τησ ζωησ μετά τον θανατό μου